Konverzní koeficienty DLP

Vyšetření Konverzní koeficient [10-3mSv.mGy-1.cm-1]
Obecně Somatom Sensation 16 iCT ICRP-103
Hlava 3.1 2.2 2.1  1.9
Krk 5.9 5.4    5.1
Hrudník 14 17 14  14.5
Břicho 15 16 12  15.3
Pánev 15 18 16  12.9
Trup 15 17    15.2