Revmatická horečka

Pro diagnózu je třeba průkaz recentní streptokokové infekce a splnění:
- dvou hlavních kritérií nebo
- jednoho hlavního a dvou vedlejších

Hlavní kritéria
Karditida Postižení všech vrstev srdce (perikard, epikad, myokard, endokard). Pacient může mít nový nebo měnlivý šelest, nečastěji mitrální a aortální insuficienci
Polyartritida Migrující artritida, typicky postihuje kolena, kotníky, lokty a zápěstí. Klouby jsou velmi bolestivé a symptomy dobře odpovídají na protizánětlivou léčbu
Chorea Syndenhamova chora, tanec Sv. Víta. Překotné, neúčelné pohyby. Může se jednat o jedinou manifestaci onemocnění a její přítomnost je diagnostická. Rovněž se mohou vyskytovat emocionální poruchy a nemístné chování
Erythema marginatum Nesvědivý raš, nejčastěji postihuje trup a proximální část končetin, ale nepostihuje obličej. Raš migruje z centrální částí periferně a je dobře ohraničený
Podkožní uzlíky Obvykle umístěné nad kostmi nebo šlachami, jsou nebolestivé a tvrdé


Vedlejší kritéria
Horečka
Artralgie
Předchozí revmatická horečka nebo revmatické onemocnění srdce
Reaktanty akutní fáze: leukocytóza, zvýšená sedimentace (FW), C-reaktivní protein (CRP)
Prodloužený PR interval na EKG


Známky streptokokové infekce
Zvýšení anti-streptolysin O (ASLO) nebo jiné protilátky proti streptokokům
Pozitivní kultivace beta-hemolytického streptokoka skupiny A z nosohltanu
Pozitivní přímý rychlý test karbohydrátového antigenu streptokoka skupiny A
Nedávno prodělaná spála