Gonartróza - stádia (Kellgren - Lawrenc)

Stádium Nález
I subchondrální skleróza, přihrocené interkondylické eminence, drobné okrajové osteofyty
II malé zúžení kloubní štěrbiny, oploštění kondylu femuru, okrajové osteofyty
III jasné zúžení kloubní štěrbiny, tvorba pseudocyst, výrazné osteofyty, deformity
IV výrazné zúžení až vymizení kloubní štěrbiny, ložiskové kostní nekrózy