Preeklampsie

Preeklampsie
Pro stanovení diagnózy je třeba jak hypertenze tak proteinurie
► Krevní tlak: ≥ 140/90 mmHg po 20. týdnu gestace u ženy bez anamnézy hypertense. Zvýšení tlaku o > 30/15 mmHg u pacientky s preexistující chornickou hypertenzí
► Proteinurie: ≥ 0.3 g proteinu/24 hodin (obvykle odpovídá ≥ 1+ na papírku)

Těžká preeklampsie
► Krevní tlak: ≥ 160/110 mmHg 2x změřený s časovým odstupem
► Proteinurie: ≥ 5 g proteinu/24 hodin (obvykle odpovídá ≥ 3+ na papírku ve dvou vzorcích v odstupu ≥ 4 hodiny)
► Další příznaky: oligurie (< 500 mL/24 hodin), poruchy vízu, příznaky z CNS, plicní edém, cyanóza, bolest v epigastriu nebo pravém horním kvadrantu, porucha jaterních funkcí, trombocytopénie, zpomalení intrauterinního růstu

Rizikové faktory preeklampsie

Rizikové faktory - těhotenství
► Chromozomální abnormality
► Mola hydatidóza
► Hydrops fetalis
► Vícečetné těhotenství
► Dárcovský oocyt či inseminace
► Strukturální vrozené anomální
► Infece močových cest

Rizikové faktory - matka
► Věk > 35 let
► Věk < 20 let
► Tmavá rasa
► Preeklampsie v rodinné anamnéze
► Nulliparita
► Preeklampsie v předchozím těhotenství
► Jiná onemocnění: gestační diabetes, diabetes I. typu, obezita, chronická hypertenze, onemocnění ledvin, trombofilie
► Stress

Rizikové faktory - otec
► První těhotenství
► Preeklampsie v minulém těhotenství s jinou ženou