Syndrom polycystických ovárií

2 ze 3 následujících příznaků
► Oligo- nebo anovulace
► Klinické nebo biochemické známky hyperandrogenismu
► Polycystická ovária

+ vyloučení jiné etiologie (kongenitální adrenální hyperplázie, androgen produkující nádory, Cushingův syndrom ...)