Refluxní ezofagitida (Los Angeles, Savary-Miller)

LOS ANGELES SAVARY-MILLER
Stupeň A: jeden nebo více slizničních defektů, ne delších než 5 mm podélně. Stupeň I1): 1 nebo více nesplývavých červených míst s/bez exsudátu
Stupeň B: nejméně jedna slizniční léze >5 mm dlouhá, která nesplývá s vrcholy sousedních slizničních řas Stupeň II: erozivní a exsudativní léze v distálním jícnu, které mohou být splývavé, ale neobkružují celou cirkumferenci
Stupeň C: nejméně jedna slizniční léze, která se táhne mezi sousedními slizničními řasami, ale neobkružuje celou cirkumferenci Stupeň III: eroze obkružující celou cirkumferenci pokryté hemoragickým nebo fibrinózním exsudátem
Stupeň D: slizniční defekty, které zasahují nejméně tři čtvrtiny luminání cirkumference Stupeň IV2): chronické komplikace jako hluboké vředy, stenóza, jizvení s Barretovou metaplazií


1) IA: povrchové eroze, IB: hlubší eroze s fibrinoidní nekrózou
2) IVA: se zánětlivými změnami, IVB: jizevnaté změny bez zánětu