AIDS

CD4+ T lymfocyty Asymptomatický, akutní (primární) HIV nebo progresívní generalizovaná lymfadenopatie (PGL) Symptomatický (nesplňuje A ani C) Známky AIDS
>500/µL A1 B1 C1
200-499/µL A2 B2 C2
<200/µL A3 B3 C3

Klinické kategorie HIV

Kategorie A: alespoň jeden z níže uvedených příznaků u pacienta (>13let věku) s prokázanou infekcí HIV. Nesmí se ale vyskytnou příznaky uvedené v katerorii B a C.
► Asymptomatická infekce HIV
► Přetrvávající generalizovaná lymfadenopatie
► Akutní (primární) infekce HIV s doprovodnou nemocí nebo anamnéza akutní infekce HIV

Kategorie B: představuje symptomatické stavy u HIV pacienta, které nejsou uvedeny v kategorii C a splňují alespoň jedno z následujících kritérií:
1. Stavy jsou připisovány infekci HIV, ukazují na defekt T-buněčné imunity nebo
2. Stavy mají klinický vývoj nebo vyžadují management, který je v důledku HIV komplikovaný.

Příklady:
seznam není vyčerpávající
► Bacilární angomatóza
► Orofaryngeální (aftózní) kandidóza
► Vulvovaginální kandidóza, která je úporná, častá a špatně odpovídá na léčbu
► Cervikální dysplázie (střední nebo těžká) nebo cervikální karcinom in situ (CIS)
► Přetrvávají příznaky jako horečka (38.5°C a více) nebo průjem (>1 měsíc)
► Vlasatá leukoplakie v ústech
► Herpes zoster (pásový opar), zasahující v alespoň 2 epizodách alespoň 2 dermatomy
► Idiopatická trombocytopenická purpura
► Listerióza
► Pánevní zánět (Pelvic inflammatory disease), zejm. je-li komplikovaná tuboovariálním abscesem
► Periferní neuropatie

Kategorie C: stavy uvedené v "AIDS surveillance case definition":
► Kandidóza bronchů, trachey, plic
► Ezofageální kadidóza
► Invazivní cervikální karcinom
► Kokcidiomykóza - diseminovaná nebo mimoplicní
► Kryptokokóza - extrapulmonální
► Chronická intestinální kryptosporidióza (>1 měsíc trvání)
► Cytomegalovirové onemocnění (kromě jater, sleziny, uzlin)
► Cytomegalová retinitida (se ztrátou zraku)
► HIV encefalopatie
► Herpes simplex - chornické vředy (>1 měsíc), bronchitida, pneumónie nebo ezofagitida
► Histoplazmóza - diseminovaná nebo mimoplicní
► Isosporidióza - chronická intestinálni (>1 měsíc)
► Kaposiho sarkom
► Burktův lymfom
► Primární lymfom mozku
► Komplex Mycobacterium avium nebo kansasii - diseminované nebo mimoplicní
► Jiné druhy mykobakterií - diseminované nebo mimoplicní
► Pneumocystová pneumónie
► Rekurentní pneumónie
► Progresivní multifokální leukoencefalopatie
► Rekurentní salmonelová sepse
► Toxoplazmóza mozku
► Wasting sydrom v důsledku HIV