Kardiostimulátor

1. písmeno: místo stimulace:

A = síň (atrium)
V = komora
D = síň a komora

2. písmeno: místo detekce:

A = síň (atrium)
V = komora
D = síň a komora

3. písmeno: typ odpovědi:

I = inhibice
T = spouštění (triggering)
D = inhibice a spouštění

4. písmeno: programovatelnost a speciální funkce:

M = multiprogramovatelný
R = frekvenční adaptace (rate response)

5. písmeno: odezva na tachykardii:

0 = bez odezvy
P = antiarytmická stimulace
S = defibrilace (shock)
D = antiarytmická stimulace, defibrilace