Dusíková bilance

Parametr Hodnota N [g]
Příjem dusíku:
    • Proteiny+aminokyseliny [g]


 
Vylučování močí:
    • Diuréza [mL/den]
    • Koncentrace urey v moči [mmol/L] 
 Neměřitelné odpady (pot, stolice):
    • Teplota [°C]


 
 Korekce dle rozdílu hladiny urey:
    • Dnešní urea v séru [mmol/L]
    • Včerejší urea v séru [mmol/L]
    • Hmotnost [kg]
    • Pohlaví

 
 Proteinurie:
    • Proteinurie [g/L]


 
 

Tabulka používá k výpočtu vzorec:
+ Proteiny[g]*0.16
- U-Urea[mmol/L]*Diuresa[mL]*0.001*0.0336
- 1.0 až -1.8 (Teplota 37 až 40°C)
- (S-Ureadnes[mmol/L] - S-Ureavčera[mmol/L])*0.028*Hmotnost[Kg]*0.6 (resp. 0.55 u žen)
- U-Protein[g/L]*Diuresa[mL]*0.001*0.16http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/biochem/text2.htm
http://www.lfhk.cuni.cz/chemie/Dokumenty/mefanet/16_V%C3%BDpo%C4%8Det%20dus%C3%ADkov%C3%A9%20bilance.doc