Fraktura havice femuru (Pipkin)

Typ I

Horizontální fraktura distálně od lig. capitis femoris

Typ II

Vertikální fraktura, lig. capitis femoris je v odtrženém kostním fragmentu 

Typ III

Typ I nebo Typ II a fraktura krčku femuru

Typ IV

Typ I nebo Typ II a fraktura dorsokraniálního okraje kloubní jamky (acetabula)