Grading lézí kolaterálního vazu na MRI

Grade I

Tekutina kolem vazu

Grade II

Tekutina kolem vazu, částečné porušení vláken vazu

Grade III

Kompletní přerušení vláken vazu