Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ

Bližší charakteristika dotazníku:

  • rozsah postižení: stárnutí, mírná kognitivní porucha až středně těžká Alzheimerova nemoc
  • pouze instrumentální aktivity denního života
  • délka vyplnění: 2-5 minut
  • hodnocení pečovateli: výborný
  • způsob hodnocení: 4-stupňová škála 0-3 (0 - vykoná sám, 1 - vykoná sám s potížemi, 2 - potřebuje pomoc druhého, 3 - je zcela závislý: vykonává někdo druhý)
  • položek: 10
  • možnost odpovědi nelze určit: neexistuje, ale je dána možnost odhadu „nikdy nevykonával, ale byl(a)/nebyl(a) by nyní schopen/schopna“

Odkaz na stránky dotazníku

Bartoš A, Martínek P, Bezdíček O et al. Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ – česká verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiat. pro Praxi 2008; 1(9): 31-34