Karcinom prostaty - typy invaze do semenných váčků

Typ I: přímé prorůstání

  • nádor vychází z baze prostaty
  • lokální nebo difúzní snížení signálu semenných váčků na MRI

Typ II: prorůstání přes ductus ejaculatorius

  • tumor vychází ze střední části baze prostaty
  • centrální část d. ejaculatorius má snížený signál na MRI
  • obliterace úhlu mezi prostatou a močovým měchýřem

Typ III: izolovaná metastáza