Karcinom slinných žláz

Staging Popis
T1 do 2cm, bez šíření mimo parenchym
T2 2-4cm, bez šíření mimo parenchym
T3 nad 4cm, šíření mimo parenchym
T4 nad 6cm nebo šíření do n. facialis či na bazi lební
N1 jedna stejnostranná uzlina do 3cm
N2 jedna stejnostranná uzlina 3-6cm, vícečetné stenostranné uzliny do 6cm, oboustranné uzliny do 6cm
N3 uzlina nad 6cm