Onkologická škála pravděpodobnosti - PET CT

Škála Popis
1 Jednoznačně negativní nález – maligní onemocnění neprokazujeme.
2 Pravděpodobně negativní nález – maligní onemocnění je nepravděpodobné.
3 Nediagnostický nález – asi 50% pravděpodobnost malignity.
4 Pravděpodobně pozitivní nález – maligní onemocnění je pravděpodobné.
5 Jednoznačně pozitivní nález – velmi vysoká pravděpodobnost maligního onemocnění.