Killipova klasifikace (srdeční selhání u IM)

Killip Popis Mortalita
I bez klinických známek srdečního selhávání 6%
II chrůpky na plicích, S3 cval a zvýšená náplň krčních žil 17%
III vyjádřený akutní plicní edém 38%
IV kardiogenní šok, hypotenze (systolický krevní tlak <90mmHg, známky periferní vazokonstrikce (oligurie, cyanóza, pot) 81%