Žilní varixy (Marshall)

St.I Bez subjektivních obtíží, pouze kosmetický efekt
St.II Pocit napětí, noční křeče, parestézie
St.III Otok, indurace, pigmentace, vyléčený vřed
St.IV Žilní bércový vřed