Konzumace alkoholu

Alfa konzument

Konzumace alkoholu při konfliktu (únik z konfliktu a jeho zmírnění)

Beta konzument

Přiležitostná konzumace alkoholu

Gama konzument

Konzument, který ztratil kontrolu nad příjmem alkoholu

Delta konzument

"Hladnový" konzument alkoholu. Aby se cítil dobře, musí udržovat stabilní hladinu alkoholu v krvi.

Epsilon konzument

Epizodický, "kvartální" konzument alkoholu s periodickými excesy.