Mitrální insuficience

Stupeň Reflux kontrastní látky Regurgitovaná frakce
I
- Minimální reflux
- Nedochází k úplnému obarvení obsahu LS
pod 20%
II
- Kompletní obarvení obsahu LS po několika srdečních akcich
- Denzita v LS < LK
20 - 39%
III
- Kompletní a denzní obarvení obsahu LS
- Denzita v LS = LK
40 - 60%
IV
- Okamžité (po 1-2 akcích) a kompletní obarvení LS
- Denzita v LS > LK
- Reflux kontrastní látky do plicních žil
 nad 60%

LS = levá síň, LK = levá komora