Hluboká žilní trombóza

Klinický příznak Body
Aktivní nádorové onemocnění (léčba během minulých 6 měsíců či paliace) 1
Paralýza, paréza nebo imobilizace dolní končetiny 1
Upoutání na lůžko > 3 dny kvůli chirurgickému výkonu (během posledních 4 týdnů) 1
Lokalizovaná citlivost podél průběhů hlubokých žil 1
Otok celé dolní končetiny 1
Jednostranný otok lýtka > 3 cm (pod tuberositas tibiae) 1
Jednostranný měkký otok 1
Výrazné povrchové kolaterály 1
Dif. dg. je stejně či více pravděpodobná než hluboká žilní trombóza -2


Riziko hluboké žilní trombózy
≥ 3 body vysoké riziko (75%)
1 - 2 body střední riziko (17%)
< 1 bod nízké riziko (3%)