HIT

Diagnostická kritéria HIT
» Léčba heparinem > 5 dní
» Relativní trombocytopénie - snížení trombocytů na 100 - 150 x 109/L
» Vyloučení jiných příčin trombocytopénie
» Rozvoj nové trombózy nebo zvětšení existující trombózy během podávání heparinu
» Potvrzení laboratorním vyšetřením
» Obnovení počtu trombocytů po vysazení heparinu