Hrudní dyskomfort

Angina

je hrudní dyskomfort, který je vyvolán námahou a ustupuje v klidu či po sublingválních nitrátech

Atypický hrudní dyskomfot

má jednu z výše uvedených vlastností

Neanginózní hrudní dyskomfort

nemá žádnou z výše uvedených vlastností