Pleurální výpotek

Odlišení transudativního a exudativního pleurálního výpotku dle laktátdehydrogenázy (LDH) a hladiny proteinů.
Exudativní výpotky splňují nejméně jedno kritérium, transudativní výpotky nesplňují žádné:

 - Protein ve výpotku/protein v séru >0.5
 - LDH ve výpotku/LDH v séru >0.6
 - LDH ve výpotku je > 2/3 normálního horního limitu pro LDH v séru

Tato kritéria špatně označí 1/4 transudátů jako exudáty. U pacientů splňujících alespoň 1 kritérium pro exudativní pleurální výpotek, u kterých se ale předpokládá transudát, je vhodné změřit gradient albuminu (sérum - výpotek). Pokud je >12g/L, jedná se z největší pravděpodobností o transudativní výpotek.
Svůj význam mají i další vyšetření (glukóza, diferenciální počet krevních buněk, kultivace, cytologie ...)