Kolorektální karcinom - UICC a Dukes

Stádium Popis TNM Dukes
Karcinom in situ TIS N0 M0   
 Ia
Omezení na mukózu a submukózu
T1 N0 M0
 A
 Ib
Infiltrace muscularis propria
T2 N0 M0
 A
 II Infiltrace všech vrstev stěny T3 N0 M0  B
 II Přechod přes střevní stěnu T4 N0 M0   B
 III Regionální uzliny, infiltrace okolí Tx N1-3 M0   C
 IV Vzdálené metastázy Tx Nx M1   D