Korozívní ezofagitida

Stupeň Popis
I. Edém, hyperémie sliznice
II. Destrukce mukózy, zánět submukózy, otok
III. Nekrózy, tromby v cévách, zakrvácení do tkáně, perforace