Autoimunitní hepatitida

Podmínky Diagnostická kritéria
Jistá Pravděpodobná
Není dědičné jaterní onemocnění Normální fenotyp alfa-1-antitrypsinu, normální hladina ceruloplasminu, železa a ferritinu Částečná deficience alfa-1-antitrypsinu, nespecfické odchylka hladiny mědi, ceruloplasminu, železa, ferritinu
Není aktivní virová infekce Bez markerů probíhající infekce virové hepatitidy A, B, C Bez markerů probíhající infekce virové hepatitidy A, B, C
Není toxické poškození jater (ani alkoholem) Denní příjem alkoholu <25g/den, v poslední době žádné hepatotoxické léky Denní příjem alkoholu <50g/den, v poslední době žádné hepatotoxické léky
Laboratorní hodnoty Elevace aminotransferáz, hladina globulinu, gamma-globulinu nebo IgG ≥1.5 x normální hodnoty Elevace aminotransferáz, hypergammaglobulinémie jakéhokoliv stupně
Protilátky ANA, SMA nebo anti-LKM1 ≥1:80 u dospělých nebo ≥1:20 u dětí, AMA negativní ANA, SMA nebo anti-LKM1 ≥1:40 u dospělých nebo jiné protilátky*
Histologický nález "Interface hepatitis", bez biliární léze, granulomů či nápadných změn ukazujících na jiné onemocnění "Interface hepatitis", bez biliární léze, granulomů či nápadných změn ukazujících na jiné onemocnění

* pANCA, protilátky proti rozpustnému antigenu jater/jater pankreatu (anti-SLA/LP), aktinu, jaternímu cytosolu typu 1 (LC1), asialoglykoproteinovému receptoru.

Diagnostický skórovací systém pro Atypickou autoimunitní hepatitidu dospělých

Kategorie Nález Skóre
Pohlaví Žena +2
Poměr ALP:AST(nebo ALT) >3
<1.5
-2
+2
Gamma-globulin nebo IgG (násobky horní hranice) >2.0
1.5-2.0
1.0-1.5
<1.0
+3
+2
+1
0
Titr ANA, SMA nebo anti-LKM1 >1:80
1:80
1:40
<1:40
+3
+2
+1
0
AMA Pozitivní -4
Markery aktivní virové infekce Pozitivní
Negativní
-3
+3
Hepatotoxické léky Ano
Ne
-4
+1
Alkohol <25g/den
>60g/den
+2
-2
Souběžné (auto)imunitní onemocnění Jakékoliv (auto)imunitní onemocnění mimo játra +2
Jiné protilátky* Anti-SLA/LP, aktin, LC1, pANCA +2
Histologické rysy "Interface hepatitis"
Plazmatické buňky
Rozety
Nic z výše uvedeného
Biliární změny
Atypické rysy
+3
+1
+1
-5
-3
-3
HLA DR3 nebo DR4 +1
Terapeutická odpověď Pouze remise
Remise s relapsem
+2
+3


Skóre před léčbou
Jistá diagnóza
Pravděpodobná diagnóza
>15
10-15
Skóre po léčbě
Jistá diagnóza
Pravděpodobná diagnóza
>17
12-17