Městnavé srdeční selhání (Framingham)

Pro dagnózu městnavého srdečního selhání jsou potřeba buď
► 2 hlavní kritéria nebo
► 1 hlavní a 2 vedlejší kritéria

Hlavní kritéria
► Paroxysmální noční dušnost
► Dilatace krčních žil
► Chrůpky
► Kardiomegalie na RTG
► Akutní plicní edém
► S3 cval
► Zvýšený centrální žilní tlak (>16cm H2O v pravé síni)
► Hepatojugulární reflux
► Váhový úbytek >4.5 kg za 5 dní jako terapeutická odpověď

Vedlejší kritéria
► Noční perimaleolární otok
► Noční kašel
► Dušnost při obvyklé námaze
► Hepatomegálie
► Pleurální výpotek
► Snížení vitální kapacity o 1/3 maximální hodnoty
► Tachykardie (srdeční frekvence >120/min)
Vedlejší kritéria jsou platná pouze pokud nejsou příznakem jiného onemocnění (např. plicní hypertenze, chornická onemocnění plic, cirhóza, ascítes, nefrotický syndrom ...)

Framinghamská kritéria mají 100% senzitivitu a 78% specificitu pro určení pacientů s městnavým srdečním selháním.