Luxace akromioklavikárního kloubu (Tossy, Rockwood)

Tossy

Tossy I

Natažení nebo natržení lig. acromioclaviculare nebo coracoclaviculare

Tossy II 

Ruptura lig. acromioclaviculare a natažení lig. coracoclaviculare, vede k subluxaci v AC kloubu (oddálení do 50% v porovnání se zdravou stranou)

Tossy III

Ruptura lig. acromioclaviculare a coracoclaviculare, vede k luxaci v AC kloubu

Rockwood

Typ I

odpovídá Tossy I

Typ II

odpovídá Tossy II

Typ III

odpovídá Tossy III

Typ IV

jako Tossy III, navíc dislokace klavikuly dorzálně

Typ V

jako Tossy III, odtržení m. deltoideus a m. trapezius od distálního konce klavikuly, šíře kloubní štěrbiny AC kloubu je 2-3x větší než na zdravé straně, na RTG jsou paže a skapula dislokovány směrem dolů

Typ VI

jako typ V., klavikula je dislokována pod processus coracoideus nebo pod acromion

http://www.orthozentrum.ch/Schulter-Ellbogen-Hand/AC-Luxation-Schultereckgelenksprengung.aspx