Cluster headache (ICHD-II)

Cluster headache

A. Alespoň 5 atak splňujících B-D

B. Krutá jednostranná bolest hlavy lokalizovaná do orbitálně, supraorbitálně a/nebo temporálně bez léčby trvající 15-180 minut

C. Bolest hlavy s alepoň jedním z následujících:
 - Ipsilaterální konjunktivální injekce a/nebo slzení
 - Ipsilaterální nasální kongesce a/nebo rhinorhea
 - Ipsilaterální otok očního víčka
 - Ipsilaterální pocení na čele nebo tváři
 - Ipsilaterání mióza a/nebo ptóza
 - Pocit neklidu či agitovanosti

D. Ataky mají frekvenci od 1 x za 2 dny do 8 za den

E. Nejsou příznakem jiného onemocnění

Epizodická cluster headache

A. Ataky splňující krítéria A-E pro "Cluster headache"

B. Nejméně dvě období bolestí hlavy trvající 7 až 365 dní oddělené obdobím bez bolesti hlavy (remisí) ≥1 měsíc

Chronická cluster headache

A. Ataky splňující krítéria A-E pro "Cluster headache"

B. Opakované ataky po dobu více jak 1 rok bez remisí nebo s remisemi trvajícímí <1 měsíc