Koloskopie

Klasifikace byla vyvinuta Kudem et al. a je založená na vzorech dolíčkování (Pit pattern) sliznice tlustého střeva. Rozlišuje celkem 5 základních typů dolíčkování.

Typ dolíčkování Charakteristika Dignita
I Kulaté důlky Benigní
II Hvězdicovité nebo papilární důlky
III S Malé kulaté nebo tubulární důlky (menší než u typu I) Maligní
III L Velké kulaté nebo tubulární důlky (větší než u typu I)
IV Větvičkovité nebo rozbrázděné důlky
V Důlky bez struktury