Hepatocellulární karcinom (HCC) - stádia - Barcelonská klasifikace (BCLC)

Stádium Celkový stav pacienta Nádor Child
0 - velmi časné dobrý solitární uzel <2cm A,B
A - časné dobrý solitární uzel <5cm
3 uzle <3cm
A,B
B - středně pokročilé dobrý mnohočené velké uzle A,B
C - pokročilé zhoršený cévní invaze, mimojaterní metastázy A,B
D - terminální výrazně zhoršený jakýkoliv vzhled C