Hypertenze

WHO :: BHS :: ESH

Kategorie Systolický krevní tlak [mmHg] Diastolický krevní tlak [mmHg]
Optimální <120 <80
Normální <130 <85
Vyšší-normální 130-139 85-89
Hypertenze I.st. (mírná) 140-159 90-99
Hypertenze II.st. (střední) 160-179 100-109
Hypertenze III.st. (těžká) ≥180 ≥110
Izolovaná systolická hypertenze (I.st.) 140-159 <90
Izolovaná systolická hypertenze (II.st.) ≥160 <90

• WHO klasifikace je stejná jako British Hypertension society (BHS) a European Society of Hypertension (ESH).
• Spadají-li systolický a diastolický krevní tlak do jiné kategorie, uvažuje se ta vyšší.