Kalciové skóre koronárních tepen

  • 0: není riziko CAD
  • 1-10: minimální riziko CAD
  • 11-100: mírné riziko CAD
  • 101-400: střední riziko CAD
  • nad 400: výrazné riziko CAD