Kardiovaskulární riziko

- Hypertenze
- Kouření cigaret
- Obezita (BMI≥30)
- Fyzická inaktivita
- Dyslipidémie
- Diabetes mellitus
- Mikroalbuminurie nebo snížená glomerulární filtrace (GFR<60mL/min)
- Věk (>55 let u mužů, >65 let u žen)
- Kardiovaskulární onemocnění v rodinné anamnéze (<55 let u mužů, <65 let u žen)