Dělení extrahepatálních žlučovodů (Longmire)

Horní třetina Pravý a levý žlučovod, oblast bifurkace a společný žlučovod
Střední třetina Extrahepatální žlučovod od ductus cysticus po pankreas
Dolní třetina Intrapankreatická část společného žlučovodu