TNM klasifikace

T: primární tumor

T0: bez známek primárního tumoru

Tx: primární tumor nelze zhodnotit

Tis: carcinoma in situ

T1-4: dle velikosti a lokálního rozšíření tumoru

N: uzliny - metastázy do regionálních lymfatických uzlin

N0: bez metastáz do lokálních lymfatických uzlin

Nx: metastázy do lymfatických uzlin nelze hodnotit

N1-3: dle rozsahu metastatického postižení lokálních uzlin

M: vzdálené metastázy

M0: bez vzdálených metastáz

Mx: vzdálené metastázy nelze hodnotit

M1: přítomnost vzdálených metastáz, rovněž metastázy do vzdálených uzlin

V: venózní invaze

V0: bez invaze do žíly

V1: mikroskopická invaze do žíly

V2: makroskopoická invaze do žíly

C: způsob zjištění diagnózy

C1: standardní postup (běžné zobrazovaní metody, endoskopie)

C2: specielní postupy (Magnetická rezonance, nukleární medicína, biopsie)

C3: chirurgická explorace s biopsií

C4: definitivní chirurgie a histopatologické vyšetření preparátu

C5: autopsie

R: reziduální tumor

R0: bez rezidua

Rx: nelze hodnotit

R1: mikroskopický reziduální tumor

R2: makroskopický tumor (u resekátů s okrajem bez nálezu tumoru)

G: histopatologické hodnocení

G1: dobře diferencovaný

G2: středně diferenovaný

G3: málo diferenocovaný

G4: nediferencovaný