Lymfedém

St.0 Latentní stádium: snížená transportní kapacita lymfatických cév, bez otoku
St.I Měkký otok: (lze vytlačit důlek) bez sekundární přestavby pojivové tkáně, reverzibilní
St.II Počínající fibróza kůže: tuhý otok (nelze vytlačit důlek), ještě reverzibilní při intenzívní léčbě
St.III Lymfostatická elefantiáza: irevenzibilní stádium, fibroticky ztluštělá, tuhá kůže