Karcinom ledviny (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center)

  • LDH > 1,5 násobek horní hranice normy
  • Hemoglobin pod dolní hranicí normy
  • Sérové kalcium > 2,5mmol/L
  • Karnofsky index < 80
  • 2 a více postižených orgánů
  • Interval <1 rok od diagnozy do započetí systémové léčby

Špatná prognóza: přítomnost 3 a více kriterií