Městnavé srdeční selhání (Boston)

Kritérium Body
Kategorie: Anamnéza
Klidová dušnost 4
Ortopnoe 4
Paroxysmální noční dušnost 3
Dušnost při chůzi po rovině 2
Dušnost při chůzi vzhůru 1
Kategorie: Fyzikální vyšetření
Tepová frekvence:
91-110/min
>110
 
1
2
Náplň krčních žil:
>6cm H2O
>6cm H2O + hepatomegálie nebo otok
 
2
3
Chrůpky na plicích:
Bazálně
> bazálně
 
1
2
Vrztoty, pískoty 3
Třetí srdeční ozva 3
Kategorie: RTG plic
Alveolární plicní edém 4
Intersticiální plicní edém 3
Oboustranný pleurální výpotek 3
Kardiothorakální index >0.5 3
Redistribuce perfuse horního pole 2

Každou kategorii je možno hodnotit maximálně 4 body, celkem maximálně 3x4=12 bodů.

Hodnocení
8-12 bodů Jisté
5-7 bodů Možné
≤4 body Nepravděpodobné