NRS 2002

Základní screening:
• BMI <20.5 ?
• Nechtěný váhový úbytek v posledních 3 měsících?
• Snížení příjmu potravy v posledním týdnu před přijetím?
• Závažné onemocnění - přijetí na JIP?

Je-li alespoň jedna odpověď "Ano", pokračuje dále. Pokud jsou všechny odpovědí "Ne", zopakujte screening za týden.

Podrobný skríning:

BMI
<18.5 3b
18.5 - 20.5 1b
 
Úbytek tělesné hmotnosti 5%
za 1 měsíc 3b
za 2 měsíce 2b
za 3 měsíce 1b
 
Příjem potravy v posledním týdnu v porovnání se stavem před aktuálním zhoršením
0 - 25% 3b
25 - 50% 2b
50 - 75% 1b
 
Pacient na monitorovaném lůžku
3b
Pacient na standardním oddělení
velké chirurgické výkony, opakované výkony, komplikovaný pooperační průběh,hematoonkolog. onemocnění, CMP, akutní onemocnění činíci pacienta nesoběstačným 2b
zhoršení chron. onemocnění, nádorová onemocnění, menší operace, nekomplik. úrazy, akutní onemocnění bez ztráty soběstačnosti 1b
technické hospitalizace, bez metabolického stresu 0b
 
Věk
> 70 let 1b
< 70 let 0b


Vyhodnocení: skóre > 3b = pacient je rizikový