The Rutgeerts score

Grade Popis
0 Bez léze v distálním ileu
I ≤5 aftózních lézí
II ≥5 aftózních lézí, normální mukóza mezi lézemi nebo větší léze přerušovaně (skip lesions) nebo léze ohraničené na ileokolickou anastomózu (<1cm délky)
III Difúzní aftózní ileitis s difúzním slizničním zánětem
IV Difúzní slizniční zánět s většími vředy, noduly a/nebo stenosou