Gonartróza - stádia IKDC

Hodnocení se provádí na AP snímku kolene v 30° flexi v zátěži. Rozhodujícím kriteriem je šíře kloubní štěrbiny.

Stádium Nález
I normální nález
II kloubní štěrbina širší než 4 mm, malé změny
III šíře kloubní štěrbiny je 2-4 mm, větší změny
IV šíře kloubní štěrbiny je menší jak 2 mm, výrazné změny