Chondromalacie - stupně

Stupeň Nález
I. Ložisko <5mm v průměru, edematosní zduření a měkká konzistence chrupavky, povrch chrupavky je matný a nažloutlý
II. Fibrilace chrupavky v rozsahu <15mm
III. Fibrilace až fascikulace povrchu chrupavky >15mm
IV. Obnažení subchondrální kosti