ICHDK - stupně dle tlakového indexu (kotník/paže)

ABPI Popis (stupeň ICHDK)
≥1 Normální
0.9 až 1 Mírný
0.5 až 0.9 Klaudikace
0.3 až 0.5 Těžká okluze
<0.3 Ischémie