Addenbrookský kognitivní test (ACE-R)

Revidovaná verze 2010 je opravená a graficky upravená původní česká verze z roku 2008. Test slouží k podrobnějšímu zjištění kognitivního profilu, k časnému záchytu kognitivních poruch a k přesnější diferenciální diagnostice kognitivních poruch a demencí.

Záznamový formulář ACE-R 2010

Více o ACE-R

AD centrum PCP LF3 UK