Evidence Based Medicine

V praxi znanená medicína založená na důkazech souhrn individuálních klinických  znalostí a důkazů systematického výzkumu.

Průkaznost studií

Ia: průkaz v metaanalýzách randomizovaných kontrolovaných studií

Ib: průkaz v nejméně jendé randomizované kontrolované studii

IIa: průkaz v nejméně jedné dobře provedené kontrolované stuii bez randomizace

IIb: průzkaz v nejméně jedné dobře provedené kvaziexperimentální studii jinného druhu

III: průkaz dobře provedených, neexperimentálních, popisných studiích jako porovnávací studie, korelační studie a případové kontrolní studie

IV: průkaz dle závěru expertních skupin, expertních závěrů či uznávaných autorit

 

Kategorie váhy léčebného doporučení

Kategorie doporučení I II III
Na základě alespoň jedné randomizované studie s klinickým závěrem Na základě jiných studií Dle expertního názoru
A Jednoznačně doporučeno A I A II A III
B Doporučeno B I B II B III
C Lze obhájit C I C II C III
D Obecně lépe se vyhnout D I D II D III
E Jednoznačné nedoporučeno E I E II E III