Fraktura lopatky (Zdravkovic)

 Typ I

zlomeniny těla lopatky (stabilní, díky okolní svalovině se nedislokují)

Typ II

zlomeniny apofys (stabilní) - proc. coracoideus, acromion

Typ III

zlomeniny horního zevního úhlu - krček (stabilní), glenoidální jamka (nestabilní)