Horečka nejasného původu

Definice FUO

  1. Teplota >38.3 st. Celsia několikrát naměřená
  2. Přetrvává navzdory diagnostickému úsilí alespoň 3 týdny
  3. Minimálně jeden týden diagnostického úsilí v nemocnici

4 subtypy FUO

  1. Klasická FUO
  2. Nosokomiální FUO
  3. FUO u imunodeficientních
  4. FUO u HIV pozitivních