Pneumónie

CURB-65 a CRB-65 skór

Příznak Body
Zmatenost 1
Urea v séru > 6.8µmol/L (19mg/dL)* 1
Dechová frekvence ≥ 30/min 1
Systolický krevní tlak < 90mmHg nebo
Diastolický krevní tlak ≤ 60mmHg
1
Věk ≥ 65 let 1

* pouze u CURB-65

CURB-65 skór

Parametry: zmatenost, močovina, dechová frekvence, tlak, věk

CURB-65 skór Mortalita (%) Doporučení
0 0.6 Nízké riziko, možno zvážit domácí péči
1 2.7
2 6.8 Krátká hospitalizace či těsné ambulantní kontroly
3 14.0 Těžká pneumónie, hospitalizce, zvážit JIP
4 nebo 5 27.8

CRB-65 skór

Parametry: zmatenost, dechová frekvence, tlak, věk

CRB-65 skór Mortalita (%) Doporučení
0 0.9 Velmi nízké riziko úmrtí, obvykle nevyžduje hospitalizaci
1 5.2 Zvýšené riziko úmrtí, zvážit hospitalizaci
2 6.8
3 nebo 4 14.0 Vysoké riziko úmrtí, neodkladná hospitalizace