AIDS (CDC)

Stádium Popis
I. Akutní infekce HIV, příznaky podobné mononukleóze
II.A Latentní stádium, asymptomatická infekce HIV
II.B Latentní stádium, asymptomatická infekce HIV s patologickými hodnotami laboratorních parametrů
III.A Lymfadenopatický syndrom (LAS) bez celkových příznaků - zvětšení alespoň dvou extrainguinálních lymfatických oblastí
III.B navíc patologické hodnoty laboratorních vyšetření (např. lymfocytopénie, snížení T4/T8) 
IV Manifestní syndrom imunodeficience, AIDS Related Complex (ARC) nebo AIDS (podskupina B - E)
IV.A Celkové příznaky: horečka, noční poecení, váhový úbytek, přetrvávající průjem 
IV.B Neurologické příznaky, AIDS demence 
IV.C1 Oportunistické infekce: protozoa, viry, mykózy, bakterie 
IV.C2 navíc generalizovaný herpes zoster, orální vlasatá leukoplakie 
IV.D AIDS nádory: Kaposiho sarkom, primární nádory mozku, non-Hodgkinské lymfomy 
IV.E Jiné: intersticiální pneumónie, trombocytopénie, jiné nádory spojené s HIV